Наука Це Що Таке? Визначення, Суть, Завдання, Галузі Та Роль Науки

У Греції був вперше здійснений перехід чуттєвого до абстрактного, від пізнання фактів навколишнього нас світу до вивчення його законів. Наука виступає необхідним чинником соціального передбачення і прогнозування, невід’ємною частиною соціального управління. Соціальне управління пов’язане не тільки з прийняттям конкретних рішень і виробленням шляхів їх реалізації, але і з постановкою цілей і задач розвитку суспільства і окремих його сфер, з передбаченням наслідків тих або інших соціальних проектів і програм. Потреба передбачення майбутнього неминуче що впливає на свідомість і поведінку людей в сучасних умовах призвело до створення спеціальної науки про майбутнє футурології.

що таке наука

У межах постпозитивізму особливого значення і поширення набули концепції крит. Раціоналізму (фальсифікаціонізму) К.-Р. Поппера, методологія наук.-­дослідниц. Мер­тона, концепція «неявного знання» М. Раціональності та формування пост­класич.

Основні Ознаки Науки, Характерні Риси

Наука необхідний засіб розвитку людини, його культури, утворення, змін в сфері його свідомості і світогляду. Наукові знання необхідні і для здійснення процесів управління самою наукою як невід’ємною частиною суспільства. Безліч видів діяльності в матеріальному виробництві специфічні види наукової діяльності. Це складання прогнозів, програм і планів, зміна і вдосконалення структури виробництва і розвиток нових виробництв відповідно до досягнень природних і технічних наук, впровадження нових технологій, поліпшення організації виробництва і управління ним і т. Отже, наука – складне багатомірне соціальне явище і різні галузі знання, в різних конкретно-історичних умовах, вивчають її з різних сторін. Особливість соціології науки та, що вона, відволікаючись від змісту наукового знання, його структури і логіки розвитку, розглядає науку як соціальний інститут, як своєрідну форму і сферу діяльності.

Диференціація Та Інтеграція Наукового Знання

Рівень розвитку виробництва, соціально-економічних відносин спричинив розділення розумової та фізичної праці. Окремі елементи наукових знань існували і в більш давньому суспільстві, але вони мали розрізнений характер. Слід мати на увазі й те, що інтеграційні процеси є однією з харак-терних рис сучасного етапу розвитку науки. Далекосяжні процеси їїдиференціації та інтеграції взаємно переплітаються, трансформують-ся один в одного. Диференціація є переходом до більш глибокої інте-грації, широка інтеграція зумовлює якісно нові форми диференціаціїнауки. На основі взаємодії цих процесів відбувається становленнянових наукових дисциплін.

Вважається, що родоначальницею науки стала філософія. Тому давньогрецькі мислителі, намагалися дізнатися першооснову матеріального світу, і стали першими вченими на землі (Фалес, Демосфен і т. д.). Після другої світової війни наука ще більше проявляє себе як світове явище. Це сприяє росту досліджень в галузі філософії науки.

Різні варіанти розвитку системи наукового знання відбуваються шляхом різнопланових взаємозалежних трансформацій її підсистем, рівнів, структур та складників. Тригером для розвитку може слугувати зміна будь-якого складника системи знання. Таким чином, будь-яка система наукового знання є динамічною полісистемою.

Наука Як Специфічне Соціальне Явище

Прикладний характер можуть мати і окремі дослідження, які ведуться в рамках фундаментальної науки, і не кожне дослідження фундаментальних наук має фундаментальний характер. Більш того, генеральна лінія розвитку сучасної науки така, що зіставлення “чистого” (фундаментального) і прикладного дослідження pitest.org.ua все більш згладжується. Це твердження не означає, що відмінності між прикладними і фундаментальними дослідженнями повністю ліквідовуються. Зв’язок між фундаментальними і прикладними дослідженнями стає більш органічним, але “розчинення” одних досліджень в інших не відбувається.

Ставлення до пошукових робіт у сфері наукової діяльності в нашій країні в різні періоди було неоднаковим. Вважали, що будь-яка наукова робота повинна завершитися позитивними, а не негативними результатами. Більше того, потрібно було впровадження. Тим часом, навряд чи варто шкодувати час на пошукову роботу. Хоча, дійсно, вона може привести у безвихідь. Але негативний результат також цінний.